MCD tuyển Chuyên gia tư vấn

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển & Phát triển Cộng đồng (MCD) đang tuyển tuyển 01 Chuyên gia tư vấn thực hiện các hoạt động nghiên cứu về sự tham gia của các bên liên quan trong công tác bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn tại các tỉnh ven biển vùng Bắc bộ và Bắc Trung bộ.

Liên hệ email: minhhoang@mcdvietnam.org và mcd@mcdvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 13/02/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây: Thông tin tuyển dụng và TOR