Điện Biên phá rừng phòng hộ để làm đường trước khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt