Nguyên giám đốc khu bảo tồn phá rừng ở Đồng Nai bị kỷ luật

Ông Trần Văn Mùi, nguyên Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên – văn hoá Đồng Nai, bị kỷ luật cảnh cáo, phạt 150 triệu đồng và buộc tự trồng lại diện tích rừng bị tàn phá.

Ngày 10/7, UBND tỉnh Đồng Nai đã thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền đối với ông Trần Văn Mùi, nguyên Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên – văn hoá Đồng Nai.

Ông Mùi được xác định với vai trò giám đốc khu bảo tồn, đã chỉ đạo cán bộ thuộc cấp đốn hạ cây rừng tại thửa 151a làm đề tài Nghiên cứu bảo tồn gen cây thuốc đặc hữu, quý hiếm vùng Đông Nam Bộ.

Một số cây rừng có đường kính lớn bị đốn hạ trong khu bảo tồn theo chỉ đạo của ông Mùi. Ảnh: Nguyễn An.

Ngoài kỷ luật, UBND tỉnh còn ra quyết định xử phạt ông Mùi 150 triệu đồng và yêu cầu ông này khắc phục hậu quả bằng việc tự bỏ kinh phí trồng cây lại 4.200 m2 đất rừng bị đốn hạ trái phép.

Khu bảo tồn thiên nhiên – văn hóa Đồng Nai cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Thái Ngô Đức, Phó hạt trưởng Hạt kiểm lâm khu bảo tồn, và khiển trách đối với ông Hồ Thái Nguyên, nguyên Trưởng trạm kiểm lâm cơ động khu bảo tồn.

Trước đó, Trạm Kiểm lâm Phú Lý (thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Cửu) phát hiện một số cây rừng bị đốn hạ bởi hoạt động phát dọn dây leo, bụi rậm do Khu bảo tồn thực hiện tại thửa đất số 151a.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai vào cuộc kiểm tra và phát hiện 91 cây rừng bị đốn hạ với 12,3 m3 gỗ tại hiện trường.

Có 4.200 m2 diện tích rừng khu bảo tồn bị tàn phá, các loại cây bị đốn hạ không thuộc loài nguy cấp, quý hiếm. Việc chặt cây rừng trên chưa được cơ quan Nhà nước cho phép.

Nguồn: