Ban hành Nghị quyết kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Quốc hội vừa ký ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết số 107/2020/QH14 về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Theo đó, Quốc hội quyết nghị kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội đến hết ngày 31/12/2025.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Nghị quyết trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021.

Trước đó, ngày 10/6/2020, với 94,41% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết theo quy định hiện hành (tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp và Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11/11/2016 của Quốc hội) thì trường hợp đối tượng trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao để sản xuất nông nghiệp, bao gồm cả đất giao cho đơn vị lực lượng vũ trang, đều được miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với toàn bộ diện tích đất được giao.

Việc kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2025 là nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được của chính sách miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp, đảm bảo phù hợp với định hướng của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn và nông dân.

Ngoài ra, việc kéo dài thời gian miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp cũng được kỳ vọng sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn cho người nông dân, đặc biệt trong việc ảnh hưởng của dịch COVID-19, biến đổi khí hậu trong tình hình hiện nay.

Trong dài hạn, để triển khai thực hiện tốt Kết luận số 36-KL/TW của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đánh giá kỹ để báo cáo Quốc hội khi nghiên cứu đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai nói chung và chính sách thuế liên quan đến đất đai nói riêng tại thời điểm thích hợp.