Các nước đề nghị Lào đánh giá thêm tác động từ đập Luang Prabang

Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đề nghị Lào đánh giá tác động xuyên biên giới một cách nghiêm ngặt và tăng cường giảm thiểu tác động từ đập thủy điện Luang Prabang 1.460 MW.

Ủy hội sông Mê Kông có cuộc họp đặc biệt ngày 30/6, kết thúc quá trình tham vấn 6 tháng tiền dự án.

Theo thông cáo của Ủy hội sông Mê Kông, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam đánh giá cao việc Lào nộp dự án lên Ủy hội để tham vấn và hợp tác trong chia sẻ dữ liệu, lắng nghe bình luận từ các nước.

Nhưng ba nước cũng đề nghị Lào cân nhắc đầy đủ những đề xuất được nêu ra trong mẫu thư trả lời chính thức.

Cuộc họp trực tuyến của Ủy hội sông Mê Kông tham vấn về đập Luang Prabang. (Ảnh: Ủy hội sông Mê Kông)

“Tác động cộng dồn của dự án thủy điện Luang Prabang và toàn bộ dự án thủy điện trên dòng chính sông Mê Kông nên được đánh giá đầy đủ”, mẫu đơn trả lời chính thức của Việt Nam cho biết.

Việt Nam đánh giá chính phủ Lào đã có cải thiện trong việc cung cấp tài liệu và thông tin, và cải thiện phương pháp đánh giá tác động cộng dồn cũng như xuyên biên giới.

Trong khi đó, Thái Lan đề nghị Lào và nhà đầu tư dự án lập ra một quỹ và tìm cách giảm thiểu tác động về mặt kinh tế xã hội, sinh kế và môi trường.

Campuchia đề nghị Lào có các biện pháp và chiến lược rõ ràng đối với tác động lên lượng phù sa.

Trong phản hồi chính thức, Lào nhấn mạnh cam kết giảm nhẹ các tác động tiêu cực, giải quyết các lo ngại chính và hoan nghênh việc chia sẻ thông tin, tới thăm dự án, giám sát chung, cũng như các ý kiến thêm về dự án.

Tháng 7, chính phủ Lào nộp dự án Luang Prabang lên để tham vấn, biến đây thành dự án thứ 5 trải qua quy trình tham vấn tiền dự án của Ủy hội sông Mê Kông.

Quy trình này bắt đầu từ 8/10/2019 và theo lịch hoàn tất vào ngày 7/4 vừa qua. Dịch Covid-19 khiến quy trình không thể hoàn tất cho đến ngày 30/6.