PSI tuyển Thực tập sinh

Tổ chức PSI cần tuyển Thực tập sinh nghiên cứu/giám sát và đánh giá (M&E), làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 29/5/2020

Liên hệ: hr@psi.org.vn