GIZ tuyển cán bộ

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) cần tuyển 01 trợ lý hành chính kiêm phiên dịch cho Chương trình về biến đổi khí hậu và các hệ sinh thái ven biển (CCCEP) làm việc tại An Giang.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/05/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.