Kenan tuyển Quản lý dự án

Tổ chức Kenan cần tuyển Quản lý dự án, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 28/5/2020

Liên hệ: ChontichaT@kenan-asia.orgKieuanh@kenan-asia.org.