Bộ TN&MT phối hợp vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak chống hạn

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành vừa ký Công văn số 2504/BTNMT-TNN gửi Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak về việc vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện An Khê – Ka Nak đến ngày 15/6/2020.

Theo Công văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường nhận được Văn bản số 440/TĐAK-KTAT ngày 21/4/2020 của Công ty về việc báo cáo, đề xuất tiếp tục điều chỉnh chế độ vận hành hồ chứa thủy điện An Khê, Ka Nak.

Lòng hồ Thủy điện An Khê – Kanak

Sau khi nghiên cứu phương án điều chỉnh chế độ vận hành hồ chứa thủy điện An Khê, Ka Nak của Công ty tại Văn bản nêu trên, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành (Quyết định số 878/QĐ-TTg ngày 18/7/2018), diễn biến nguồn nước trên lưu vực sông Ba, số liệu vận hành các hồ chứa An Khê, KaNak và kết quả dự báo khí tượng thủy văn trên lưu vực, Bộ Tài nguyên và Môi trường thấy rằng: Hiện nay mực nước hồ Ka Nak vẫn ở mức thấp, chỉ đạt 493,26m, thấp hơn mực nước yêu cầu tối thiểu theo quy định tại Phụ lục III của Quy trình là 4,24m (thiếu hụt khoảng 30,24 triệu m3) và dòng chảy đến hồ Ka Nak vẫn đang ở mức rất thấp (chỉ đạt khoảng hơn 1,3-2,5 m3/s).

Để chủ động và hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng thiếu nước cấp cho hạ du đập An Khê trong thời gian còn lại của mùa cạn năm 2020 (khoảng 4 tháng), Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất với đề nghị của Công ty về việc hàng ngày vận hành điều tiết xả nước liên tục xuống hạ du sông Ba của hồ An Khê từ nay đến ngày 15 tháng 6 năm 2020 như sau: không nhỏ hơn 4 m3/s trong thời gian từ 6 giờ đến 19 giờ và không nhỏ hơn 2 m3/s trong thời gian từ 19 giờ hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau.

Đồng thời chỉ được phát điện xả nước về sông Kôn (Bình Định) khi mực nước hồ Ka Nak nằm trong hoặc cao hơn khoảng mực nước quy định tại phụ lục III của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Trong quá trình vận hành, trường hợp phát sinh thêm nhu cầu sử dụng nước ở hạ du mà lượng nước xả nêu trên của hồ An Khê không đáp ứng đủ nhu cầu, thì hồ An Khê phải xả nước theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Đối với việc xả nước định kỳ hàng tháng của hồ An Khê về hạ du sông Ba, Bộ TN&MT đề nghị Công ty thực hiện việc vận hành xả nước với thời gian và lưu lượng xả theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai.

Bộ TN&MT cũng đề nghị vận hành hồ Ka Nak để điều tiết cấp đủ nước cho hồ An Khê và đảm bảo đủ nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp và phòng chống hạn hán phía hạ lưu đập Ka Nak.