AEAI tuyển Trợ lý

Tổ chức Aide et Action International (AEAI) cần tuyển Trợ lý tài chính và hành chính, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 22/5/2020

Liên hê: info-vietnam@aide-et-action.org