Save the Children tuyển Cán bộ 

Tổ chức Save the Children cần tuyển Cán bộ bảo vệ an toàn cho trẻ em, làm việc tại Hà Nội hoặc Lào Cai.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 14/5/2020