Nghệ An: Chuyển hơn 54 ha rừng thực hiện đường dây điện 500KV

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 1349/QĐ-UBND, ngày 29/4/2020 về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào Hệ thống điện Quốc gia.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý chuyển 54,3 ha rừng sang mục đích khác để thực hiện Dự án đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào Hệ thống điện Quốc gia (đoạn tuyến qua tỉnh Nghệ An) do Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung làm chủ đầu tư.

Cụ thể, về vị trí phần chân móng cột, theo bản đồ trích đo địa chính vị trí chân móng cột, tỷ lệ 1/500 tại xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai), xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu), xã Nghĩa Hội (huyện Nghĩa Đàn), xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa) được Sở TN&MT tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 18/4/2019; tại xã Nghĩa Phú, thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn) được Sở TN&MT tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 19/11/2018.

Đối với phần hành lang tuyến, theo bản đồ trích đo địa chính vị trí hành lang tuyến, tỷ lệ 1/500 tại xã Quỳnh Vinh (thị xã Hoàng Mai), xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu); xã Nghĩa Hội, xã Nghĩa Phú, thị trấn Nghĩa Đàn (huyện Nghĩa Đàn), xã Nghĩa Mỹ (thị xã Thái Hòa) được Sở TN&MT tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 18/4/2019.

Có hơn 54ha rừng phải chuyển đổi khi để thực hiện Dự án đường dây 500KV đấu nối Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào Hệ thống điện Quốc gia (đoạn tuyến qua tỉnh Nghệ An)

Đối với phần đường công vụ để thi công dự án, theo bản đồ trích đo địa chính, tỷ lệ 1/2000 tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn được UBND thị trấn Nghĩa Đàn phê duyệt ngày 02/8/2019.

Trong tổng diện tích rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng là 54,3 ha có 52,66 ha rừng sản xuất và 1,64 ha rừng phòng hộ tại xã Tân Thắng (huyện Quỳnh Lưu). Diện tích rừng phân theo nguồn gốc hình thành gồm 17,14 ha rừng tự nhiên; 37,16 ha rừng trồng. Diện tích rừng phân theo địa giới hành chính nhiều nhất là huyện Nghĩa Đàn 32,99 ha; thị xã Hoàng Mai 14,54 ha; huyện Quỳnh Lưu 6,73 ha và Thị xã Thái Hòa 0,04 ha.

UBND tỉnh Nghệ An giao Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các thủ tục liên quan theo quy định của Luật Đất đai; phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng thực hiện tốt việc khai thác tận thu, tận dụng lâm sản theo đúng quy định của pháp luật.

Giao các nhiệm vụ cụ thể cho Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở TN&MT; đồng thời, giao UBND các xã, thị trấn, UBND các huyện và thị xã có liên quan đôn đốc chủ đầu tư phối hợp với chủ rừng hoàn thiện phê duyệt hồ sơ khai thác tận thu, tận dụng lâm sản và tổ chức khai thác tận thu, tận dụng lâm sản theo quy định, kịp thời bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án.