Agriterra tuyển Tư vấn

Tổ chức Agriterra cần tuyển Tư vấn xây dựng điều lệ và kế hoạch hoạt động trong 5 năm (2021 – 2025) cho Ban Quản lý chứng chỉ rừng Quảng Nam.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 14/5/2020

Liên hệ: tam@agriterra.org