NMA – V tuyển chuyên gia tư vấn

Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam (NMA-V) hiện cần tuyển chuyên gia tư vấn quốc gia phụ trách đào tạo Giám sát và Đánh giá nhằm cải thiện phương pháp làm việc của NMA-V, làm việc tại văn phòng NMA-V, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV mới nhất và các tài liệu liên quan cho:

Nguyễn Thị Mai Hương, Điều phối chương trình

E-mail: huong@nmav.org

ĐT: + 84 977 049 979

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây