CDI tuyển Cán bộ dự án

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) cần tuyển Cán bộ dự án chương trình tăng trưởng toàn diện, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 12/5/2020

Liên hệ: hr@cdivietnam.org