IUCN tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) cần tuyển Thực tập sinh chương trình, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020