Save the Children tuyển nhóm thu thập dữ liệu

Tổ chức Save the Children cần tuyển 13 thành viên thu thập dữ liệu cho chương trình giáo dục dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và dân di cư, làm việc tại TP.HCM và Điện Biên.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 5/5/2020

Liên hệ: Vietnam.HR@savethechildren.org