SNV tuyển Trợ lý Nhân sự

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV snvworld.org ) tại Việt Nam đang tuyển 01 Trợ lý Nhân sự, làm việc tại Hà Nội.
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới snvvietnamjobs@snvworld.org trước ngày28/06/2016.
Thông tin chi tiết xem tại đây