ADRA tuyển Điều phối viên hiện trường

ADRA tại Việt Nam đang tuyển 01 Điều phối viên hiện trường, làm việc tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email tuyendung@adravietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/04/2016

Thông tin chi tiết: Mô tả công việc, Mẫu đơn đăng ký