WCS tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Hiệp hội bảo tồn Động vật hoang dã (WCS) cần tuyển Cán bộ chương trình, nghiên cứu thông tin, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/5/2020