Aus4Equality tuyển Quản lý dự án

Chương trình Aus4Equality cần tuyển Quản lý dự án cho Dự án thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La (GREAT).

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 8/5/2020

Liên hệ: aus4equalityrecruitment@gmail.com