Lux-Development tuyển Trợ lý dự án

Tổ chức Lux-Development cần tuyển 01 Trợ lý dự án biến đổi khí hậu (VIE/034), làm việc tại Bắc Kạn.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng tiếng Anh tới địa chỉ email: raja.chowdhry@luxdev.lu

Hạn chót nộp hồ sơ: 05/01/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây