UN Women tuyển Tư vấn

Tổ chức Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) cần tuyển 02 vị trí, làm việc tại Hà Nội và các địa phương của dự án:

01 Tư vấn quốc gia về giới. Hạn nộp hồ sơ: 11/5/2020.

01 Tư vấn truyền thông quốc gia. Hạn nộp hồ sơ: 5/5/2020.

Liên hệ: procurement.vietnam@unwomen.org