Oxfam tuyển Tư vấn

Tổ chức Oxfam cần tuyển 02 vị trí:

Nhóm tư vấn tập huấn trực tuyến về kỹ năng soạn thảo tóm lược chính sách. Hạn nộp hồ sơ: 8/5/2020.

Nhóm tư vấn xây dựng kế hoạch phát triển bền vững các giống lúa đặc sản/chất lượng cao tại tỉnh Yên Bái. Hạn nộp hồ sơ: 10/5/2020.

Liên hệ: hr.vietnam@oxfam.org