WVV tuyển 03 vị trí

Tổ chức World Vision Việt Nam cần tuyển 03 vị trí:

Tư vấn tập huấn mô hình xử lý và dự trữ nước hộ gia đình cho các tỉnh miền Trung của dự án. Hạn nộp hồ sơ: 8/5/2020.

Tư vấn tập huấn phát triển chuỗi giá trị địa phương tại huyện Nam Giang, Quảng Nam. Hạn nộp hồ sơ: 8/5/2020.

Trợ lý dự án dinh dưỡng, dự án giảm thiểu suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi ở huyện Điện Biên Đông. Hạn nộp hồ sơ: 7/5/2020.

Liên hệ: phan_xuan_phuong@wvi.org