FHI 360 tuyển Tư vấn quốc gia

Tổ chức FHI 360 tuyển Tư vấn quốc gia cho chương trình giám sát toàn cầu về các bệnh không lây nhiễm, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 5/5/2020

Liên hệ: Ptuan@fhi360.org