Tài trợ nhỏ dành cho các nhà báo môi trường

Chương trình MPE (Mekong Partnership for Environment) đang cung cấp 5 gói tài trợ nhỏ, mỗi khoản có giá trị tối đa tới 3.000 USD cho các sản phẩm báo chí về chủ đề: Cộng đồng, phát triển và môi trường: Sự tham gia của công chúng tại lưu vực Mê Kông.

Ý tưởng này được đưa ra trong bối cảnh cộng đồng và các tổ chức xã hội dân sự thường bị xem nhẹ hoặc lép vế trong việc hoạch định các dự án phát triển như đập thủy điện, khai mỏ, khu công nghiệp, khu kinh tế, chuyển đổi đất rừng và các nhà máy điện… Điều này rõ ràng đang gây ra những tác động đối với môi trường cũng như sức khỏe và sinh kế của cộng đồng dân cư.

Để nhận tài trợ, các câu chuyện báo chí cần tìm hiểu vai trò sự tham gia của công chúng trong một hoặc một số dự án phát triển; điểm tích cực, hạn chế và cơ hội cải thiện điều này… Các sản phẩm báo chí có thể tập trung vào các vấn đề chính sách, các lĩnh vực phát triển nhất định hoặc các câu chuyện điển hình về sự tham gia của công chúng trên lưu vực Mê Kông.

Gói tài trợ được chi trả cho các loại hình và sản phẩm báo chí với các khoản như: in ấn, vé phương tiện đi lại (bao gồm cả vé máy bay), phòng nghỉ, công tác phí, biên/phiên dịch sản phẩm…

MPE ưu tiên các ứng viên tham gia Hội thảo tham vấn đối với Hướng dẫn khu vực về Sự tham gia của công chúng trong Đánh giá Tác động Môi trường (EIA) dự kiến sẽ tổ chức ngày 05/10/2016 tại Hà Nội và 07/10/2016 tại TP Hồ Chí Minh.

Tham khảo thêm thông tin tại đây hoặc gửi thư hỏi trực tiếp Mr. Adam Hunt tại địa chỉ: ahunt@internews.org

Hạn đăng ký: 18/9/2016