MACDI tuyển giám đốc nhân sự

Tổ chức MACDI cần tuyển giám đốc nhân sự, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2021

Các ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết tại đây.