HelpAge tuyển cán bộ truyền thông

Tổ chức Hỗ trợ Người cao tuổi Quốc tế (HelpAge) cần tuyển Cán bộ truyền thông, làm việc trong 6 tháng tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: recruitment@helpagevn.org; Cc: dathq@helpagevn.org.