CRD tuyển Tư vấn

Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung (CRD) tuyển 01 Chuyên gia tư vấn đánh giá  cuối kỳ dự án.

Liên hệ:

Trung tâm Phát triển Nông thôn Miền Trung, số 102, Phùng Hưng, TP Huế

Email: tript@crdvietnam.org 

Hạn chót nộp hồ sơ: 15/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.