Tăng cường quản lý động vật hoang dã, quý hiếm

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 3594/UBND-VP về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị, các  sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan truyền thông và các đơn vị có liên quan thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật và nâng cao nhận thức của người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, đặc biệt là động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp liên ngành, thường xuyên tiến hành tuần tra, kiểm tra các nhà hàng, cơ sở kinh doanh, chợ động vật tự phát nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán động vật hoang dã và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã.