Bộ TN&MT kêu gọi hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020

Với chủ đề “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên”, Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2020 là dịp để mỗi người thay đổi tích cực hơn và sống hài hoà với thiên nhiên.

Ảnh minh họa về bảo tồn đa dạng sinh học. (Nguồn: Hùng Võ/Vietnam+)

Theo công văn số 2141/BTNMT-TCMT được Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân ký ngày 20/4, chủ đề của Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm nay (22/5) là “Các giải pháp của chúng ta sẵn có ở thiên nhiên.”

Thông điệp này kêu gọi con người sống hài hoà với thiên nhiên, áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên để tạo sự thay đổi tích cực, đóng góp cho bảo vệ thiên nhiên và phát triển bền vững.

Một trong những giải pháp đó là ngăn chặn tình trạng sắt bắt, buôn bán, giết hại các loài hoang dã để bảo tồn đa dạng sinh học, cũng như giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật hoang dã sang người.

Với ý nghĩa trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai các hoạt động truyền thông phổ biến tới cán bộ và người dân về vai trò, tầm quan trọng của đa dạng sinh học và trách nhiệm của mọi người; phổ biến các giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học.

Các cơ quan, đơn vị chỉ đạo nghiên cứu và áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, tiếp cận hệ sinh thái trong quá trình xây dựng các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh và trong việc áp dụng các giải pháp công trình để có hiệu quả và bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường tự nhiên.

Ngoài ra, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đề nghị thúc đẩy việc thực hiện các mô hình bảo tồn và sử dụng bền vững, áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý tổng hợp đới bờ, lưu vực sông, quản lý rừng bền vững.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị giới thiệu các hoạt động nổi bật, phổ biến các mô hình, giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học hiệu quả, đăng tải trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.