Điều chỉnh Đề án tái cơ cấu Tập đoàn TKV

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều chỉnh Đề án tái cơ cấu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ từ trên 50% đến 65% vốn điều lệ đối với 3 Công ty TNHH một thành viên: Địa chất Việt Bắc – Vinacomin (2015), Địa chất mỏ – Vinacomin (2015), Nhôm Lâm Đồng – Vinacomin (giai đoạn 2016-2018).

Thực hiện cổ phần hóa, nhà nước nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển nhà và hạ tầng (năm 2015).

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam thực hiện xây dựng phương án để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn tại Dự án Công ty cổ phần Đầu tư kinh tế Hải Hà.

Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam loại khỏi giá trị doanh nghiệp đối với giá trị đầu tư dang dở và điều chuyển các hạng mục này về Công ty mẹ – Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam để quản lý và sử dụng khi thực hiện cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Cơ khí đóng tàu; xử lý các khoản công nợ phải thu khó đòi của Công ty này theo quy định hiện hành.