SNV tuyển 03 vị trí

Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV) cần tuyển 03 vị trí cho dự án Gia vị cho sự bình đẳng, làm việc tại Hà Nội và Lào Cai:

01 Tư vấn sản xuất video, clip quảng bá ngành quế. Hạn nộp hồ sơ: 27/4/2020.

01 Tư vấn về cây giống. Hạn nộp hồ sơ: 28/4/2020.

01 Tư vấn về marketing và quảng bá thương hiệu. Hạn nộp hồ sơ: 27/4/2020.