STREETS tuyển Điều phối chương trình

Tổ chức STREETS tại TP Hồ Chí Minh đang tuyển 01 Điều phối Chương trình truyền thông và hành chính.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ đến địa chỉ email HCMC@streetsinternational.org  trước ngày 15/08/2016

Thông tin chi tiết xem tại đây.