Tuyển Điều phối viên Dự án CDC/NIHE

Dự án CDC/NIHE cần tuyển vị trí Điều phối viên làm việc tại Hà Nội và đi công tác tại các vùng dự án theo yêu cầu.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 01/12/2013.

Mô tả công việc:

Hỗ trợ Giám đốc dự án lập kế hoạch, quản lý và điều phối các hoạt động của dự án, theo các nhiệm vụ là:

Kế hoạch:

• Xây dựng và cập nhật hàng tháng, hàng quý và hàng năm, kế hoạch công việc theo mục tiêu của dự án trên cơ sở phối hợp với các cán bộ dự án và dưới sự chỉ đạo của ban quản lý dự án.

• Chuẩn bị tài liệu, bao gồm cả kế hoạch cho các hoạt động, dự toán và tiến độ thực hiện, theo yêu cầu của CDC và theo các nguyên tắc và quy định của Hợp tác

• Là đầu mối chính cho việc quản lý của dự án CDC, và chịu trách nhiệm cho việc liên lạc giữa CDC và HIV về tất cả các vấn đề của Hợp tác.

Thực hiện:

• Phối hợp các hoạt động của dự án đảm bảo tiến độ và kế hoạch theo thỏa thuận hợp tác giữa CDC và NIHE

• Hướng dẫn các tỉnh và các cơ quan khác có liên quan chuẩn bị các kế hoạch và các văn bản thực hiện khác có liên quan.

• Cung cấp tài liệu, biểu mẫu, hướng dẫn cho cán bộ chuyên môn trong hoạt động thực hiện dự án.

• Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các tỉnh thực hiện và tiến hành các hoạt động chuyên môn theo phân công của Ban quản lý dự án.

• Cung cấp các khuyến nghị cho ban quản lý dự án trong việc đối phó với các vấn đề phát sinh và phối hợp trong việc đạt được mục tiêu tiến độ và chất lượng.

• Tổng hợp các khuyến nghị và hướng dẫn từ các nhóm kỹ thuật cho dự án.

• Phối hợp và hợp tác trong các hoạt động của dự án với các đối tác khác tại Việt Nam, chẳng hạn như FHI, USAID và các đối tác quốc tế và Việt Nam khác.

Quản lý:

• Hỗ trợ Giám đốc dự án để thực hiện các hoạt động quản lý hàng ngày. Khi được giao, đại diện cho Giám đốc dự án trong các cuộc họp quan trọng với các đối tác.

• Sắp xếp dịch thuật và giải thích cho các cuộc họp với các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế, đảm bảo hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Anh cho các thành viên của ban quản lý dự án khi cần thiết.

• Chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý của dự án, bao gồm báo cáo, lập ngân sách, phát triển các đề xuất và các công cụ quản lý cần thiết khác.

Giám sát và đánh giá:

• Phối hợp với các cán bộ kỹ thuật để giám sát việc hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia

• Phối hợp việc thu thập và phân tích số liệu chuẩn bị các kế hoạch chung, và báo cáo định kỳ về hoạt động của dự án

• Thực hiện báo cáo tiến độ thực hiện, báo cáo kiểm toán, hàng tháng, hàng quý, báo cáo tóm tắt hàng năm.

Yêu cầu

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

a) Ưu tiên Thạc sĩ các lĩnh vực Y tế Công cộng (MPH), Quản lý hành chính, xã hội học, các nghiên cứu phát triển hoặc các lĩnh vực liên quan khác.

b) Phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án, quản lý ngân sách. Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm tham gia chương trình phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam hoặc các vấn đề có liên quan.

c) Quen thuộc với các chương trình HIV/AIDS tại Việt Nam, hệ thống quản lý nhà nước, chương trình PEPFAR, Chương trình AIDS toàn cầu và các chương trình khác có liên quan. Có kiến thức và kinh nghiệm với các nguyên tắc, quy định và thực hiện của các thỏa thuận hợp tác do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ, và các quy định hợp đồng và thủ tục quản lý. Có kiến thức về các công cụ quản lý dự án và kỹ năng để lập kế hoạch, theo dõi tiến độ, thực hiện và đánh giá các dự án, chương trình và hoạt động.

d) Có khả năng trong giao tiếp, phối hợp và các mối quan hệ với các đồng nghiệp. Có khả năng sử dụng máy tính văn phòng.

e) Ngôn ngữ yêu cầu – Trình bày / Đọc / Viết tiếng Anh thông thạo(sẽ được kiểm tra).

Hướng dẫn hồ sơ:

Ứng viên quan tâm cho vị trí này phải nộp các giấy tờ sau đây, bằng tiếng Anh hoặc tiếng Việt hoặc cả hai.

a) Đơn xin việc với 3 thư giới thiệu

b) Hồ sơ xin việc

c) Sơ yếu lý lịch có dán ảnh

d) Các loại giấy tờ khác (bản sao các loại bằng cấp, bài tiểu luận, chứng chỉ, giải thưởng, …) để chứng minh các yêu cầu trình độ của các vị trí như được liệt kê ở trên theo 2 cách sau đây:

GỬI HỒ SƠ TRỰC TIẾP (TOÀN BỘ GIẤY TỜ YÊU CẦU) ĐẾN:

Khoa HIV/AIDS (Liên hệ: Mr: Trần Đại Quang)

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương

01 Yersin, Hai Bà Trưng, Hà Nội

HOẶC

GỬI HỒ SƠ QUA EMAIL (CHỈ NHẬN ĐƠN XIN VIỆC VÀ SƠ YẾU LÝ LỊCH):

Email: daiquang_nihe@yahoo.com và luuyh@vn.cdc.gov.