PATH tuyển Cán bộ

Tổ chức y tế toàn cầu PATH cần tuyển Cán bộ hệ thống thông tin y tế, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 9/5/2020