SCDI tuyển Kế toán

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Cộng đồng (SCDI) đang tuyển 01 Kế toán, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ Email: ngapham@scdi.org.vn

Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/03/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.