WWF tuyển Tư vấn

Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) cần tuyển Tư vấn nghiên cứu dữ liệu về việc sử dụng nước và năng lượng của ngành dệt may tại lưu vực sông Mê Kông và sông Đồng Nai.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây. Đính kèm.

Hạn nộp hồ sơ: 23/4/2020

Liên hệ: procurement@wwf.org.vn