Những loại vắc xin phòng COVID-19 đang điều chế và thử nghiệm

Cuộc chạy đua nghiên cứu và phát triển vắcxin phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu.

Cuộc chạy đua nghiên cứu và phát triển vắcxin phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 vẫn đang diễn ra nhanh chóng trên toàn cầu.

Trên đây là 6 loại đang trong quá trình điều chế và thử nghiệm.

Nguồn: