Thiệt thòi trẻ di cư tự do

ThienNhien.Net – Từ miền heo hút Tây Bắc, các em tới đây theo bước chân lưu lạc của mẹ cha, trở thành những cư dân lâm thời của Tây Nguyên nắng gió. Như cây cỏ hoang dại, đặt đâu chúng cũng sống nhưng những thiệt thòi của chúng thì chẳng thể nào đo được. Cái bụng của cả nhà hằng ngày chưa đủ no, nói chi tới lo cái chữ cho các em được trọn vẹn. Dẫu biết rằng tương lai của các em là ngày mai của cha mẹ, là ngày mai của cả một cộng đồng đang đi tìm lối thoát cho sự bế tắc của mình.

Thiệt thòi trẻ tái định cư