Số lượng rắn trên thế giới suy giảm mạnh

ThienNhien.Net – Theo một nghiên cứu toàn cầu mới công bố, các nhà khoa học đã nghiên cứu 17 quần thể rắn thuộc 8 loài trong vài thập kỷ và nhận thấy chúng suy giảm rõ rệt về số lượng. Đặc biệt vào năm 1998, một số quần thể rắn đã giảm số lượng đột ngột. Một số giả thiết cho rằng sự suy giảm này có liên quan tới hiện tượng El Nino. Các loài rắn suy giảm mạnh về số lượng bao gồm: rắn độc và loài Smooth (rắn không độc) ở châu Âu, rắn độc và loài trăn Royal ở châu Mỹ. Ngay cả những quần thể rắn nằm trong khu bảo tồn cũng bị suy giảm số lượng và nguyên nhân được lý giải là do mất môi trường sống và cũng không loại trừ khả năng do bệnh nấm chytridiomycosis.

Royal python