Spark tuyển cán bộ

Trung tâm Tia Sáng (Spark) tuyển Cán bộ Tài chính và Điều hành làm việc toàn hoặc bán thời gian tại văn phòng Hà Nội.

Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/05/2014

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.