UNDP tuyển cán bộ

Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) cần tuyển Cán bộ điều hành tài chính và ngân sách, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 26/4/2020