SPIR tuyển Điều phối viên

Tổ chức cứu trợ quốc tế Samaritan’s Purse International Relief cần tuyển Điều phối dự án sức khỏe, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 30/4/2020

Liên hệ: hrspvietnam@samaritan.org