CDI tuyển Điều phối viên

Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI) cần tuyển Điều phối viên chương trình VietFarm nhằm cải thiện sinh kế cho các nông dân sản xuất quy mô nhỏ lẻ, làm việc tại Hà Nội.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2020

Liên hệ: Chị Nguyễn Thị Chung, Trợ lý Nhân sự, hr@cdivietnam.org.