GreenViet tuyển Kế toán

Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cần tuyển Kế toán, làm việc tại Đà Nẵng.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: admin@greenviet.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/05/2019

Tham khảo thông tin chi tiết tại đây