GREENVIET tuyển Hướng dẫn viên

Trung tâm bảo tồn đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cần tuyển Hướng dẫn viên trải nghiệm thiên nhiên, làm việc tại Đà Nẵng.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 15/4/2020

Liên hệ: educenter@greenviet.org