Cuộc thi ảnh Shoot Nations 2008

Cuộc thi ảnh Shoot Nations 2008 về chủ đề ‘Thanh niên với sự biến đổi khí hậu”. Nhà tổ chức cuộc thi muốn biết những vấn đề môi trường tác động như thế nào đối với thanh niên toàn cầu.

Người tham dự gửi 3 bức ảnh hoặc tranh vẽ về các chủ đề:

Biến đổi khí hậu tác động như thế nào tới cuộc sống của bạn?

Hãy hành động ngay – hãy là nhân tố thay đổi!

Thế giới tương lai của bạn.

Đối tượng tham dự là tất cả thanh thiếu niên từ 11 đến 24 tuổi trên toàn thế giới.

Hạn chót: 31-7-2008.

Thông tin chi tiết xin xem tại http://www.shootnations.org/