Tập huấn WriteShop lần thứ 4 dành cho các nhà báo Mê Kông

Mạng lưới iMekong Mekong Commons đang kêu gọi đăng ký tham dự Khóa tập huấn WriteShop lần thứ 4, dự kiến tổ chức tại Bangkok, Thái Lan từ ngày 26-27/8/2017. Writeshop hướng tới mục tiêu xây dựng năng lực tư duy phản biện, viết bài về các vấn đề môi trường và phát triển tại khu vực Mê Kông.

Các ứng viên đăng ký thành công sẽ được chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến việc tham dự Khóa tập huấn.

Hạn chót đăng ký: 04/08/2017.

Thông tin chi tiết xem tại đây.